Skip to main content

Porth Adeiladau

Croeso i Borth Adeiladau'r Eglwys yng Nghymru.  O’r fan hon, gallwch gael mynediad i’r System Hawleb Ar-lein, y gronfa ddata cofnodion eglwysig Treftadaeth Eglwys Cymru a’r wybodaeth Hysbysiad Cyhoeddus ar gyfer ceisiadau hawleb cyfredol, ynghyd a gwefannau defnyddiol arall.

Cliciwch ar y dolennau cyswllt isod ar gyfer mynediad i’r Porth yn Gymraeg neu yn Saesneg.

Buildings Portal

Welcome to the Church in Wales Buildings Portal. From here you can access the Online Faculty System, the Church Heritage Cymru church records database and the Public Notice information for all current faculty applications, in addition to other useful websites.

Click on the links above to access the Portal in Welsh or English.