Church In Wales Portal

Skip to main content

Porth Adeiladau

Croeso i Borth Adeiladau'r Eglwys yng Nghymru.  O’r fan hon, gallwch gael mynediad i’r System Hawleb Ar-lein, y gronfa ddata cofnodion eglwysig Treftadaeth Eglwys Cymru a’r wybodaeth Hysbysiad Cyhoeddus ar gyfer ceisiadau hawleb cyfredol, ynghyd a gwefannau defnyddiol arall.